boka online

Utbildning

 • Internationellt ackrediterad Universitetets Masters (Magister) examen (AECC)
 • Legitimerad Kiropraktor (Socialstyrelsen)
 • Medlem Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)
 • Medlem European Chiropractic Union (ECU)
 • Medlem fackförbund SRAT och Saco
 • Medlem American Chiropractic Neurology Board (ACNB)
 • Medlem American Functional Neurology Board (ACFN)
 • Medlem Federation International Chiropractic Sports (FICS)
 • Medlem International Board Applied Kinesiologists (DIBAK)

Universitetsexamen

 • Syftet med att erhålla en Doctor of Chiropractic genom en magisterexamen inom kiropraktik är att förse primärvården med kompetens och patientsäkerhet när det gäller behandling av besvär i rörelseapparaten.
 • Utbildningen på fem år är likt läkarutbildningen mycket krävande och består av teoretiska medicinska fackområden som: anatomi, kemi, biomekanik, fysik, fysiologi, patologi, radiologi och neurologi.
 • Sista året på utbildningen genomförs på klinik där praktisk tjänstgöring utförs för att möta och behandla patienter under vägledning av erfarna professorer och annan sjukvårdspersonal.
 • Det finns i dagsläget ingen universitetsutbildning för kiropraktik i Sverige.

Kvalitetssäkring

 • Likt alla primärvårdsprofessioner har kiropraktik en oberoende instans som kvalitetssäkrar utbildningar för patientsäkerhet och uppnådd kompetens.
 • ECCE är en internationellt oberoende instans som ackrediterar universitet om det anses uppnå vedertagen standard för att utbilda säkra och kompetenta kiropraktorer.
 • Idag finns det ackrediterad och kvalitetssäkrad utbildning i följande europeiska länder: England, Spanien, Schweiz, Frankrike samt USA, Australien och Nya Zeland. Det finns idag ingen kvalitetssäkrad utbildning i Sverige.
 • Fråga alltid din Kiropraktor vart de har studerat – samtliga kiropraktorer på Kiropraktor Center har en internationellt godkänd Kiropraktorexamen.

Specialist utbildning

 • Efter en sexårig utbildning som omfattar fem års universitets studier följt av ett års AT-tjänstgöring finns det möjlighet för kiropraktorn med universitetsexamen att genomföra ”post-doctoral training” eller specialistutbildning
 • Likt en Läkare kan en kiropraktorn välja att vidareutbilda sig inom ett specialistområde. Dessa specialistutbildningar är  väldigt krävande och resulterar i en licens.
 • Kiropraktor Center innehar en mängd specialistlicenser genom sina kiropraktorer, främst inom Sport och Neurologi.