boka online

Processen

INSKRIVNING

UNDERSÖKNING &
RAPPORT OCH FYND

BEHANDLING

* Observera att undersöknings- och behandlingstider är anpassade för individen och regleras av kiropraktorn
^ Frekvens och antal behandlingar rekommenderas baserat på bästa resultat för rehabilitering och diskuteras med patienten
± Om problemet inte ligger inom kiropraktorns verksamhetsområde guidar/rekommenderas alternativ

INSKRIVNING

När du har bokat tid för en nypatients konsultation skickas det ut ett formulär till din angivna e-post. Formuläret innehåller frågor om dina kontaktuppgifter, samt frågor relaterade till det du söker för och några påståenden som är relaterade till hur du upplever din status på din hälsa och ditt välmående. Formuläret tar ca 10 minuter att fylla i.

Kiropraktorn läser igenom ditt inskickade formulär i samband med ditt besök för att sätta sig in i din situation på bästa sätt.

Undersökning

Besöket börjar med att du får berätta om dina besvär och i samtalet ställer kiropraktorn kompletterande frågor som är nödvändiga för att komma fram till orsaken till ditt besvär. Specifika frågor relaterade till dina besvär kan handla om din sjukdomshistorik, arbetssituation och fysiska aktivitetsnivå.

Kiropraktorn utför en grundlig undersökning som anpassas utifrån dig som patient samt dina besvär och kan omfatta neurologiska och ortopediska tester.

Likt övrig vårdpersonal för kiropraktorn journal och har tystnadsplikt.

Observera att vi inte kan garantera behandling vid första besöket då det främst är avsett för en grundlig genomgång och bedömning av det du söker för.

Rapport och fynd

Kiropraktorn ställer en diagnos baserad på undersökningen och använder likt en läkare ICD-10 diagnoskoder.

När diagnosen är ställd blir du informerad om orsaken till dina besvär samt vilka behandlingsalternativ som föreligger

Du informeras om bästa möjliga behandlingsplan baserat på dina besvär och din målsättning

Behandling

En kiropraktor behandlar främst besvär från kroppens muskler, leder och nervsystem.

Kiropraktorn använder sig av specifik kiropraktisk behandlingsmetodik som omfattar en mängd olika behandlingstekniker, av vilka de flesta är manuella. Manuell behandling betyder att kiropraktorn använder sina händer vid utförandet och är icke-invasiva.

Kiropraktorn informerar även om förhållningssätt och ergonomi relaterat till dina besvär i din vardag.