boka online

Vanliga frågor om Kiropraktik

Vad är Kiropraktik?

  • En Kiropraktor med internationell examen är expert på musculoskeletala besvär. Kiropraktorns jobb är att undersöka, ställa diagnos och behandla musculoskeletal besvär dvs. problem som uppstår i rörelseapparaten (muskler, leder, nervsystem). Kiropraktorn arbetar konservativt, vilket betyder att vi inte använder mediciner eller invasiva ingrepp. Kiropraktorn har en helhetssyn på kroppen, dess funktion och din hälsa.

Vem har användning av Kiropraktik?

  • Alla oavsett ålder med problem i muskler, leder och nervsystem har användning av Kiropraktik – hitta ditt besvär här. Forskning har också visat att det är gynnsamt med kiropraktisk behandling även om du inte har några besvär, i förebyggande syfte.

Hur arbetar en Kiropraktor?

  • Kiropraktorn med internationell universitets examen undersöker individen med neurologiska, ortopediska och muskel/led tester. Därefter ställs en diagnos. Vid behandling, arbetar kiropraktorn manuellt, alltså med händerna. Kiropraktorn är mest känd för att vara bäst på ledjustering, vilket innebär en korrigering av ledens funktion för att skapa bättre rörelse.

Vad har Kiropraktorn för utbildning?

  • I sverige är det lite olika. Kiropraktorn som har studerat utomlands har en fullvärdig magister examen på fem år i universitet som resulterar i en Doctor of Chiropractic (DC) och är kvalitetssäkrad i hela världen av oberoende instanser (ECCE). Efter studier genomförs ett års AT-tjänstgöring inom offentlig vård samt i Kiropraktor klinik. Kiropraktorn som studerat i Sverige har en eftergymnasial utbildning och saknar universitets utbildning och får inte jobba i de flesta länderna i världen då det saknar ackrediterad och kvalitetessäkrad utbildning.

Varför justeras leden?

  • Muskler och leder ger, genom kroppens nerver, konstant information till hjärnan och nervsystemet. Nedsatt funktion i led och muskel leder till nedsatt funktion av nervsystemet vilket kan leda till olika smärttillstånd och problem. Genom att justera leden och muskeln finns det möjlighet att återfå balans och funktion till lederna och musklerna som kan leda till en bättre funktion av nervsystemet.

Vad är det som knakar?

  • När Kiropraktorn justerar en led för att skapa bättre rörelse kan det knaka till. I leden finns det ledvätska, i ledvätskan finns det små luftbubblor. När kiropraktorn justerar leden skapas en tryckförändring i leden som leder till att luftbubblorna spricker och detta låter som ett knak. Ljudet är normalt och kallas för kavitation.

Måste jag få en ledjustering?

  • Kiropraktorn med internationell universitets utbildning har möjlighet att vidareutbilda sig genom ”post-doctoral training” dvs. Kiropraktorn kan specialisera sig inom andra behandlingstekniker. Det finns många tekniker som Kiropraktorn kan använda för att uppnå de resultat som önskas utan att justera leden.

Hjälper Kiropraktik?

  • Många som använder kiropraktik upplever en positiv förändring för många smärttillstånd men även positiva effekter för allmän hälsa och livskvalitet. Det ligger även ett ansvar hos patienten att genomföra de förändringar som kiropraktorn rekommenderar samt att följa behandlingsplanen för bästa resultat.

Hur många behandling krävs?

  • Det är väldigt olika. Kiropraktorn med internationellt godkänd examen baserar behandlingsplanen på individen och skräddarsyr ett program för varje patient. Hur många behandlingar som krävs beror på vad problemet är, hur länge man haft problemet och individuella förutsättningar.