boka online

Är det nödvändigt med regelbunden behandling?

I vardagen utsätter vi kroppen för en stor mängd olika belastningar och ansträngningar som påverkar funktionen av muskel, led och nervsystem och dess samspel. Det kan vara allt ifrån att sitta snett i soffan till otympliga lyft av barn och dålig hållning på arbetsplatsen. Om man överstiger kroppens toleransnivå av vad muskel, led eller nervsystem klarar av uppstår funktionsstörningar som kan leda till smärta i rygg och/eller andra strukturer.

Kiropraktor Center har förespråkat regelbunden förebyggande behandling i många år. Detta för att, efter förutsättning, skapa och bibehålla optimal funktion i muskel, led och nervsystem för en bättre hälsa och livskvalitet.

Nu kommer vetenskaplig forskning ifrån Karolinska Institutet som visar just hur effektivt det är med förebyggande Kiropraktisk behandling för att minska återkommande ryggsmärtor samt dagar med aktivitetsbegränsande smärta. Studien är publicerad i PLOS One, håller hög evidens baserad standard och är öppen för granskning av allmänheten LÄS MER.

”Gruppen som fick förebyggande behandling hade färre dagar med aktivitets begränsande smärta jämfört med gruppen som endast gick när de fick ont”

Även den anrika tidsskriften Lancet publicerade tidigare i år en studie i linje med de senaste årens forskningsfynd för ryggbesvär där farmakologiska metoder tonas ned och betydligt mer vikt ges åt manuell behandling och träning.