boka online

Så blir du av med huvudvärken

Huvudvärk är oftast ofarligt och något de flesta människor drabbats av. Den vanligaste orsaken är att man spänner sig, oftast omedvetet, vilket resulterar i en spännings huvudvärk. Oftast går huvudvärk över av sig själv men ibland kan den sitta i under en längre tid eller uppstå mer frekvent.

Vanliga Typer av huvudvärk?

 • Spännings Huvudvärk
  • Världens vanligaste huvudvärk – drabbar 2 miljoner människor i Sverige varje vecka och halva befolkningen någon gång i månaden.
  • Orsak: Spända muskler runt nacken, stress, oro, felaktiga arbetsställningar, dålig hållning eller en kombination av dessa.
 • Migrän
  • 15% av Sveriges befolkning lider av migrän.
  • Migrän är en kronisk intermittent huvudvärk
  • Orsak: Den exakta sjukdomsmekanismen är inte fastställd i den vetenskapliga litteraturen.
 • Cervikogen Huvudvärk
  • Denna kategori av kronisk huvudvärk (huvudvärk som drabbar indivden under en längre tid) utgör ca 20% av alla fall av kronisk huvudvärk.
  • Orsak: Obalans i muskler och leder runt nacken.

Vad kan jag göra för att bli av med min huvudvärk?

 • Det är viktigt att du söker dig till en specialist i muskel, led och nervsystem på en primärvårdsklinik, tex. en Legitimerad Kiropraktor, för att undersökas och få en korrekt diagnos.
 • Omfattande vetenskaplig forskning visar att Kiropraktik kan bidra till att förebygga migrän och behandla huvudvärk som orsakas av en dysfunktion mellan muskel-, led- och nervsystem.
 • Huvudvärk kan vara symptom på en allvarlig sjukdom även om det är ovanligt. Kiropraktorn med internationellt godkänd examen, lägger störst vikt vid att att undersöka om din huvudvärk utlöses av farliga orsaker och remitterar till läkare vid behov.
 • Av Kiropraktorn får du även råd som hjälper dig att förebygga problem och underlätta din vardag.

Har du testat det mesta? Blir du ändå inte av med din huvudvärk?

 • Har du testat det mesta som erbjuds för att bli av med din huvudvärk utan resultat? Finns det inget anmärkningsvärt angående din huvudvärk enligt undersökningarna gjorda av den vanliga vården?
 • European Brain Center (EBC) – specialiserar sig på mer komplexa neurologiska problem i muskel-, led- och nervsystem.
  • EBC använder evidensbaserade, objektiva instrument samt gör en komplett neurologisk utredning för att hitta de neurofysiologiska orsakerna till ditt problem.

Hjärnskakning eller Whiplashskada?

 • Personer som fått en hjärnskakning eller whiplashskada drabbas ofta av huvudvärk.
 • 80-90% av dem som fått en hjärnskakning återhämtar sig utan rehabilitering men många får symptom långt efter att skadan inträffat.
 • Det är därför väldigt viktigt att få en korrekt diagnos och, vid behov, behandling.
 • European Brain Center (EBC) är stolt att kunna erbjuda en banbrytande undersöknings- och behandlingsmetod baserad på vetenskaplig forskning och klinisk erfarenhet

Har jag ryggskott?

Vad betyder ryggskott?

 • Ett ryggskott kännetecknas oftast av plötslig och kraftigt ont i ryggen.
 • Samlingsnamnet ryggskott är väldigt ospecifikt och används som en term för att beskriva akut och kraftigt ont i ryggen.
 • Det förklarar inte varför den kraftiga smärtan har uppstått och det finns heller inte några ryggskott som är identiska i sin natur mellan olika  individer. Ett ryggskott beskriver inte vad som är fel endast resultatet av vad som är fel
 • Om man får vad man anser sig vara ett ryggskott bör man söka sig till en specialist i muskel, led och nervsystem, så som Kiropraktor, för att genomgå en undersökning och ställa en korrekt diagnos.

Vad orsakar ett ryggskott?

 • Kiropraktorn som har erhållit en internationellt godkänd universitetsexamen utför en mängd olika tester i undersökningen för att ställa en korrekt diagnos och specifikt hitta den underliggande orsaken
 • Vanliga orsaker:
  • Led dysfunktion i ländrygg, bäcken och/eller höfter
  • Diskindikerad problematik i ländryggen
  • Muskelobalanser som en konsekvens av obalans i led och/eller nervsystem.
 • Ett ryggskott kan i ovanliga fall vara ett tecken på sjukdom i kroppen – detta utesluts alltid primärt av Kiropraktorn för att remittera till läkare vid behov.

Hur blir jag av med mitt ”ryggskott”?

 • Kiropraktorn lägger upp en individuellt anpassad behandlingsplan efter dina förutsättningar och använder specifik kiropraktisk behandlingsmetodik för att återställa funktion i muskel, led och nervsystem.
 • Du får även goda förhållnings rekommendationer specifika till ditt problem för att påskynda processen mot en problemfri vardag.
 • Många gånger kan tyvärr obehandlad värk och besvär i ryggen leda till mera kroniska tillstånd samt återkommande problem – det är därför viktigt att undersökas, få en korrekt diagnos och behandla den underliggande orsaken till ditt problem.