Funktionell Neurologi

EBC undersöker nervsystemet med grundliga, evidensbaserade och objektiva tester för att hitta den neurofysiologiska problematiken

Nervsystemet är behandlingsbart och man kan återskapa funktion, men det krävs en ödmjuk förståelse för nervsystemets komplexitet, struktur och känslighet

EBC är stolta över att kunna erbjuda en unik och banbrytande behandlingsmetodik.

LÄS MER

Tillvägagång

 • INFORMATIONSMÖTE
  • ANMÄL ONLINE eller RING och boka din plats för att lyssna på en kostnadsfri information om vårt tillvägagångssätt
  • Obligatoriskt för alla nya patienter
 

 • BOKA TID
  • Efter deltagande på informationsmöte finns det möjlighet att boka tid för undersökning.
  • Vår koordinator kontaktar alla som deltagit på infomöte.
 • FYLL I FORMULÄR OCH REGISTRERA
  • När tid för undersökning har bokats skickas tre olika mejl innehållande inskrivningsformulär samt ett test som görs hemma.
  • Registrera dig i portalen – mejl med instruktioner skickas.

Upplägg

FÖRSTA BESÖKET
 • Genomgång av din historik och tidigare eventuella medicinska undersökningar
 • Undersökning
ANDRA BESÖKET
 • Genomgång av undersökningsfynd
 • Genomgång av diagnos
 • Individanpassad behandingsplan
TREDJE BESÖKET OCH FRAMÅT
 • Behandling påbörjas med icke invasiva receptorbaserade tekniker för att främja neuroplasticitet
 • Vid behov görs grundtesterna löpande under veckan för att mäta resultat

Att tänka på

 • Se till att äta innan behandling och undersökning för att maximera effekten – undersökning och behandling tar energi, se till att nervsystemet har tillräckligt med bränsle
 • Klä dig i bekväma kläder som är lätta att röra sig i
 • Vi ber er att inte använda mascara vid undersökning, då våra instrument kan störas av detta
 • Försök att hålla schemat relativt lugnt dagarna runt behandling då kroppen och nervsystemt behöver vila och återhämtning efter behandling för bästa effekt

Referenser

EBC har gedigen specialistkompetens – och kan erbjuda en unik och banbrytande undersöknings- och behandlingsmetodik för att kunna hjälpa våra patienter uppnå en bättre vardag och livskvalitet. Läs vad våra patienter säger!

Läs mer