Funktionell Neurologi

EBC undersöker nervsystemet med grundliga evidensbaserade objektiva tester för att hitta den neurofysiologiska problematiken

Nervsystemet är behandlingsbart och man kan återskapa funktion men det krävs en ödmjuk förståelse för nervsystemets komplexitet, struktur och känslighet

EBC är stolta att kunna erbjuda en unik och banbrytande behandlingsmetodik.

LÄS MER

Tillvägagång

 

 • EPOST  SKICKAS TILL DIG
  • Du får en inskrivning och
   ett formulär att fylla i
 • FYLL I FORMULÄR & REGISTRERA
  • Fyll i formuläret hemma på
   din dator, iphone eller ipad
  • Registrera dig i portalen

Upplägg

FÖRSTA BESÖKET
 • Genomgång av din historik och tidigare eventuella medicinska undersökningar
 • Undersökning
ANDRA BESÖKET
 • Genomgång av undersöknings fynd
 • Genomgång av diagnos
 • Individ anpassad behandingsplan
TREDJE BESÖKET OCH FRAMÅT
 • Behandling påbörjas med Icke invasiva receptorbaserade tekniker för att främja neuroplastisitet
 • Vid behov görs grundtesterna löpande under veckan för att mäta resultat

Att tänka på

 • Se till att äta innan behandling och undersökning för att maximera effekten – undersökning och behandling tar energi, se till att nervsystemet har tillräckligt med bränsle
 • Klä dig i bekväma kläder som är lätta att röra sig i
 • Vi ber er att inte använda mascara vid undersökning, då våra instrument kan störas av detta
 • Försök att hålla schemat relativt lugnt dagarna runt behandling då kroppen och nervsystemt behöver vila och återhämtning efter behandling för bästa effekt

Referenser

EBC är stolta att kunna presentera en unik och banbrytande undersöknings och behandlingsmetodik för att kunna hjälpa våra patienter uppnå en bättre vardag och livskvalitet. Läs vad våra patienter säger!

Läs mer