Boka konsultation

Neuroplasticitet

 • Vi observerar och tar in intryck ifrån vår omgivning genom våra sex sensoriska sinnen – alla konstanta intryck, varje dag – förändrar hjärnan.
 • Begreppet som används för att beskriva detta koncept är neuroplasticitet eller formbarhet.
 • En huvudprincip inom neuroplasticitet är att aktivering av nervsystemet främjar omorganisation av hjärnans strukturer.
  • Principerna från neuroplasticitet kan användas för att rehabilitera hjärnan och nervsystemet.
  • Kiropraktorn använder flera olika receptorbaserade tekniker för att påverka specifika delar av hjärnan och främja neuroplastiska förändringar.

 

Nervcellen

En nervcell behöver TRE PRIMÄRA KOMPONENTER för att fungera optimalt:

Syre
(O2)

Glukos
(Näring)

Aktivering
(Stimulans)
 • STRUKTURELLA, KEMISKA OCH MENTALA påfrestningar från det dagliga livet och omgivningen har förmågan att störa balansen i en eller fler av de tre komponenterna vilket kan leda till nedsatt funktion i nervcellen och dess nätverk.
 • Obalansen leder till symptom som är kopplade till de skadade områdena i hjärnan på cellnivå och deras kommunikationsnätverk som är utbrett och komplicerat.

Utbildning

 • Nervsystemet är mycket komplext och finkänsligt i sin funktion och styr varenda cell, organ och struktur i kroppen.
 • När hjärnan och nervsystemets funktion rubbas uppstår oftast väldigt bisarra och känsliga symptom.
 • För patientsäkerhet, korrekt diagnos och bästa möjliga resultat är det av yttersta vikt att utövaren är kompetent (utbildad/certifierad) och förstår nervsystemet för en korrekt undersökning, diagnos och behandling.
 • Samtliga kiropraktorer på European Brain Center erhåller:
  • 5-6 årig internationellt godkänd kiropraktorexamen, Doctor of Chiropractic och är legitimerad av Socialstyrelsen.
  • Dessutom minst 3-5 års vidareutbildning inom neurologi och klinisk neurovetenskap.

Undersökning

 • Grundlig Evidensbaserad Objektiv Undersökning
  • Högteknologiska instrument
 • Klinisk Undersökning
  • Neurologiska tester
  • Muskel- och ledtester

Dessa diagnostiska tester utförs för att ta reda på och besvara följande frågor:

 • Vilka områden av nervsystemet som är påverkade?
 • Hur illa områdena är påverkade?
 • Vilken behandlingsmetodik som passar bäst?
 • Kan man utföra sin sport utan risker?
 • Diagnos

Hur går det till?

EBC:s kiropraktorer erbjuder effektiv och säker behandling i en bekväm och stimulerande omgivning. Vi är en primärvårdsklinik med specialistkompetens inom klinisk neurovetenskap.

Läs mer