Neuroplasticitet

 • Vi observerar och tar in intryck ifrån vår omgivning genom våra 6 sinnen – alla konstanta intryck, varje dag – förändrar hjärnan.
 • Begreppet som används för att beskriva detta koncept är Neuroplasticitet eller Formbarhet.
 • En huvudprincip inom Neuroplasticitet är att; aktivering av nervsystemet främjar omorganisation av hjärnans strukturer.
  • Principerna ifrån neuroplasticitet kan användas för att rehabilitera hjärnan och nervsystemet.
  • Kiropraktorn använder flera olika receptorbaserade tekniker för att påverka specifika delar av hjärnan och främja neuroplastiska förändringar

 

Nervcellen

En nervcell behöver 3 PRIMÄRA KOMPONENTER för att fungera optimalt:

Syre
(O2)

Glukos
(Näring)

Aktivering
(Stimulans)
 • STRUKTURELLA, KEMISKA OCH MENTALA belastningar ifrån det dagliga livet och omgivningen har förmågan att störa balansen i en eller fler av de 3 komponenterna vilket kan leda till nedsatt funktion i nervcellen och dess nätverk.
 • Obalansen leder till symptom som är kopplade till de skadade områdena i hjärnan på cell nivå och deras kommunikationsnätverk som är utbrett och komplicerat.

Utbildning

 • Nervsystemet är mycket komplext och finkänsligt i sin funktion och styr varenda cell, organ och struktur i kroppen.
 • När hjärnan och nervsystemets funktion rubbas uppstår oftast väldigt bisarra och känsliga symptom.
 • För patientsäkerhet, korrekt diagnos och bästa möjliga resultat är det av yttersta vikt att utövaren är kompetent (utbildad/certifierad) och förstår nervsystemt för en korrekt undersökning, diagnos och behandling.
 • Samtliga Kiropraktorer på EBC erhåller:
  •  5-6 årig internationellt godkänd Kiropraktor examen
  • Samt minst 3-5 års vidareutbildning inom neurologi och klinisk neurovetenskap.

Undersökning

 • Grundlig Evidensbaserad Objektiv Undersökning
  • Högteknologiska instrument
 • Klinisk Undersökning
  • Neurologiska tester
  • Muskel och led tester

Dessa diagnostiska tester utförs för att ta reda på och svara på följande frågor:

 • Vilka områden av Nervsystemet som är påverkade?
 • Hur illa områdena är påverkade?
 • Vilken behandlingsmetodik som passar bäst?
 • Kan man utföra sin sport utan risker?
 • Diagnos

Hur går det till?

EBC erbjuder effektiv och säker behandling av Kiropraktorer i en bekväm och stimulerande omgivning. Vi är en primärvårdsklinik med specialist kompetens inom klinisk neurovetenskap.

Läs mer