NEUROLOGISK UNDERSÖKNING
AVANCERADE BALANSTESTER
NEUROLOGISK UNDERSÖKNING

Yrsel / Balanssvårigheter

European Brain Center undersöker, ställer diagnos och behandlar funktionsstörningar som uppstår som en konsekvens av obalans i nervsystem, muskler och leder.

  • Det är inte ovanligt att EBC får patienter remitterade till Centret som redan träffat upp emot 15 olika vårdgivare.
  • Undersökningen är mycket grundlig och består av evidensbaserade objektiva tester för att hitta den underliggande problematiken.

Yrsel

  • Vad som normalt kallas yrsel kan yttra sig på flera olika sätt.
  • Det kan vara en känsla av att rummet snurrar eller att du som person snurrar.
  • En känsla kan också vara en ostadighet eller vimmelkantighet vid rörelse eller från sittande till stående.
  • Alla dessa olika yrselsymptom härstammar från olika platser i nervsystemet och bör undersökas tidigt så att korrekt diagnos kan ställas.

EBC prioriterar alltid primärt att utesluta farligare orsaker som kräver vård av sjukvården.

Infokväll

Hur går undersökningen till? Hur behandlar man nervsystemet? Vad är neuroplasticitet? Detta och mycket mer går vi igenom på våra mycket uppskattade informationskvällar – Boka din plats nu!

Läs mer