Kroniska / Långvariga Problem

”EBC undersöker, ställer diagnos och behandlar funktionsstörningar som uppstår som en konsekvens av obalans nervsystem, muskler och leder”

  • Det är inte ovanligt att EBC får patienter remitterade till Centret som redan träffat upp mot 15 olika vårdgivare.
  • Undersökningen är mycket grundlig och består av evidensbaserade objektiva tester för att hitta den underliggande problematiken.

Vanliga Problem

  • Kronisk / Långvarig Huvudvärk
  • Kronisk / Långvarig Smärta
  • Kronisk / Långvarig Yrsel
  • Post Concussion syndrome (Hjärnskakning)

Infokväll

Hur går undersökningen till? Hur behandlar man nervsystemet? Vad är neuroplasticitet? Detta och mycket mer går vi igenom på våra populära informationskvällar - Boka din plats nu!

Läs mer

Funktionell Neurologi

"Neuroplasticitet är Hjärnans och Centrala Nervsystemets förmåga att omstruktureras, formas och utvecklas i respons till förändringar i omgivningen" - Professor Fredrick Carrick (1979)

Läs mer