Kroniska / Långvariga Problem

”EBC undersöker, ställer diagnos och behandlar funktionsstörningar som uppstår som en konsekvens av obalans i nervsystem, muskler och leder.”

  • Det är inte ovanligt att EBC får patienter remitterade till Centret som redan träffat upp mot 15 olika vårdgivare.
  • Undersökningen är mycket grundlig och består av evidensbaserade objektiva tester för att hitta den underliggande problematiken.

Vanliga Problem

  • Kronisk / Långvarig huvudvärk
  • Kronisk / Långvarig smärta
  • Kronisk / Långvarig yrsel
  • Post Concussion syndrome (Hjärnskakning)

Infokväll

Hur går undersökningen till? Hur behandlar man nervsystemet? Vad är neuroplasticitet? Detta och mycket mer går vi igenom på våra mycket uppskattade informationskvällar – Boka din plats nu!

Läs mer

Funktionell Neurologi

"Neuroplasticitet är hjärnans och centrala nervsystemets förmåga att omstruktureras, formas och utvecklas i respons till förändringar i omgivningen". – Professor Frederick Carrick (1979)

Läs mer