Boka konsultation
AVANCERAD EVIDENS-BASERAD UNDERSÖKNING
NEUROLOGISK UNDERSÖKNING
NEUROLOGISK UNDERSÖKNING

Hjärnskakning

 • Hjärnskakningar (mTBI) har en lavinartad utveckling och har mest uppmärksammats via media inom kontaktsport.
 • 80-90 procent återhämtar sig utan rehabilitering men många som drabbas får symptom långt efter att skadan inträffat.
 • 380 000 som drabbas av hjärnskakning varje år återhämtar sig inte utan rehabilitering.
Boka konsultation

Vad är en hjärnskakning?

 • Hjärnan är omgiven av en vätska som kallas cerebrospinal vätska och dess funktion är bland annat att minska friktion mellan hjärnan och skallbenet samt att dämpa mindre smällar.
 • När trauma mot huvudet eller kroppen överstiger den individuella toleransnivån sätts hjärnan i rörelse och studsar samt vrids mot skallbenet.
 • Hjärnan skadas av smällarna vilket leder till symptom och funktionsnedsättning.

 

Symptom

 • Huvudvärk eller ett ”tryck” i huvudet
 • Illamående eller kräkning
 • Balansproblem, yrsel
 • Synrubbning – ser dubbelt eller suddigt
 • Ljus- och ljudkänslighet
 • Kognitiva problem – minne, koncentration

Tidig Diagnos

 • 80-90% återhämtar sig efter en hjärnskakning, men många som drabbas får symptom långt efter att skadan inträffat.
 • 380.000 fall per år återhämtar sig inte utan rehabilitering och dras med symptom som påverkar det dagliga livet.
 • Upprepade slag och smällar mot huvudet har kopplats till degenerering av hjärnan och dess funktion.
 • Det är därför av yttersta vikt att korrekt diagnos ställs tidigt så att lämplig behandling kan skräddarsys vid behov.

Hos EBC

 • EBC behandlar funktionsstörningar i muskel-, led- och nervsystem som tillkommit hos individer som en konsekvens av hjärnskakning.
 • Vanlig medicinsk undersökning är oftast utan anmärkning efter en hjärnskakning, eftersom det inte har orsakats någon strukturell skada av hjärnan.
 • EBC är stolta över att kunna erbjuda en banbrytande undersöknings- och behandlingsmetodik för hjärnskakning.

HUR GÅR DET TILL?