Boka konsultation

Does time really go faster?

Time flies. A very common remark and something all of us will experience at some point or already have experienced. Research shows us that there is a few different reasons for why this might be happening.

Time perception has been a mystery for decades and there is still a large amount of research dedicated to answer how it happens and what areas of the brain really enable us to perceive time.

It is suggested that in order to perceive time correctly we need to have good working memory which is localized to our frontal and parietal lobes. To perceive the passing of time we need to be able to mark the beginning of an event. As time passes we need to be able to update the information and compare it to beginning of the event marker.

If our working memory declines, which is shown to happen as we age, so does our perception of time and thus time seems to pass quicker.

As we age our midbrain produces less Dopamine which is a powerful neurotransmitter. When dopamine is released it stimulates our frontal lobes. Our frontal lobes are in charge of, among other things, our perception and our executive functions. As we age with less dopamine and less frontal lobe activation – processing, awareness and perception slows down which makes time seem like its passing quicker.

This is why daily exercise, a healthy diet and exercising your brain is important. Exercise in general will activate your cerebellum which  drives the opposite mesecephalon which is in charge of Dopamine release which in turn will activate your frontal lobes and may increase time perception accuracy.

If you would like to optimize your brain function specific to your needs, EBC are happy to help. Contact us for more information.

 

How does your smartphone impact your brain?

Most of us probably agree that we use our smartphones too much during the day. However, most of us don’t know how it is affecting our brain.

Your heart rate goes up, you start breathing heavier, you feel more alert and your sweat glands open up – this is your fight and flight system, a normal response for a potentially life-threatening situation.
However, this response is not intended to occur multiple times a day, all day. Research suggests that there is an association between smartphone use and increased stress response and anxiety.

According to Dr Robert Rosenberger, assistant professor at Georgia institute of technology; It is reported that over 89% of college students report feeling “phantom phone vibration”, meaning they imagine they’re phones are alerting them to respond when it hasn’t really buzzed.

While media has done its best to convince us that the smartphone is completely and conclusively evil for our brain. Research suggests that not all apps are created equally, and that some apps might be beneficial, and some apps may affect us negatively.

How does it affect our memory and knowledge? Some research suggests that our smartphone use is having a negative impact on our memory as we don’t need to regularly store and recall information due to it being present at a touch of a button.

Research conducted up until this date is somewhat inconclusive and too sparse to support firm conclusions. However, we’ve all felt the effects of how too much technology makes us feel, hence, be reasonable and wise when it comes to your own smartphone use. We will have to wait until research catches up with the ever-growing use of smartphones.

Hur man kan maximera sin prestation

EBC är stolt över att kunna presentera en världsnyhet – Optimering för maxprestation. Oavsett om du är motionär, elitidrottare eller vill prestera bättre på jobbet så är detta ett sätt att öka din prestationsförmåga, din livskvalitet och ditt välbefinnande.

Din prestationsförmåga och ditt välbefinnande är baserade på din förmåga att uppfatta vad som sker omkring dig och fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Och det är detta som både idrott och arbete handlar om. Chansen kan gå dig förbi på en sekund.

Om du är elitidrottare eller har en hög chefsbefattning borde du överväga att låta EBC göra en funktionell analys av ditt nervsystem.

Hur maximerar man sin prestation?

Att hela tiden ha krav på att prestera som idrottare eller chef på hög nivå ställer höga krav på det centrala nervsystemet. Det styr ju varenda cell i kroppen.

Med ett pressat schema och höga krav kan du lätt gå över gränsen för vad ditt nervsystem klarar av. Om du ständigt försöker tänja på gränserna rubbas balansen i nervsystemet vilket kan resultera i funktionsstörningar. Det är dessa små funktionsstörningar som kan vara skillnaden mellan ett bra och ett sämre beslut, en bra eller en sämre strategi, bra eller sämre koncentration… Listan kan göras lång.

Eftersom det alltid är små marginaler både inom elitidrotten och på höga chefsposter gäller det att skapa goda vanor och vara väl förberedd samt sträva efter att göra sitt bästa under rådande förutsättningar.

EBC utför en djupgående undersökning av ditt nervsystem för att ta reda på vilka funktionsstörningar du kan ha samt hur den påverkar din prestation.

Vad EBC erbjuder?

 • EBCs Optimering för maxprestation är till för dig som har höga ambitioner eller krav på att prestera under stark press. Du måste därför tänja på gränserna för att kunna vara steget före konkurrenterna och hela tiden söka nya sätt att öka din prestation och kompetens.
 • EBS erbjuder:
  • Avancerad evidensbaserad analys av områden relaterade till:
   • Fokusering
   • Koncentration
   • Motivation
   • Beslut
   • Stress
  • Avancerade evidensbaserad analys av:
   • Muskel och ledsystem

Vi förstår att det bara är resultat som räknas

 • Efter första undersökningen får du en rapport. Vi går också igenom resultatet av undersökningen med dig.
 • Vi lägger upp en individuellt anpassad plan för rehabilitering för att kunna optimera funktionen i de indikerade områdena.
 • I slutet av rehabiliteringen gör vi en ny analys som vi jämför med den första. På så sätt får du en klar bild av hur du har förbättrats. Det är ju resultatet som räknas.

EBC i tidningen

”Camilla är behandlingsbar”

NWT.se skriver här om European Brain center, Kiropraktor Leif Sockander, DC, DIBAK, ICCSP, CCSP, FABBIR,
och hur effekten av behandling på kliniken har hjälpt en patient uppnå en bättre
vardag och generell hälsa.

LÄS HELA ARTIKELN